Vizyonerler Derneği, ideolojik çekişmelerden uzak, değerler siyaseti üzerinden sonuç odaklı bir anlayışla hareket eden idealist bireylerin bir araya geldiği bir topluluktur. Dernek, ülkemizin kaygılarını umutlara çevirmeyi ve geleceğin Türkiye'sinde söz sahibi olacak kadroları oluşturmak ve yetiştirmek amacıyla faaliyet gösterir. Bu doğrultuda, dernek dil, din, ırk, cinsiyet gibi ayrımlar yapmadan yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamayı, sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeyi ve toplumların sosyo-ekonomik düzeyini yükseltmeyi hedefler. Ayrıca, insanlığın evrensel değerlerinin korunması ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar yaparak, insanlar ve ülkeler arasında köprüler kurmayı amaçlar. Dernek, mağdur durumda olan insanlara insani yardım ulaştırmayı ve temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için girişimlerde bulunmayı da görev edinir.

Vizyonerler Derneği aynı zamanda ülkemizi ekonomik açılımlarla tanıtmayı ve geleceğe yönelik bir vizyon geliştirmeyi hedefler. Toplumun kültürel, sanatsal, bilimsel ve farkındalık alanlarında gelişmesine katkıda bulunur. Nitelikli düşüncelerin üretilmesini teşvik eder ve toplumda yaygınlaşmasını sağlar. Dernek, çevre temizliği, sağlığı, tarihi, kültürel ve turistik değerlerin korunması konularında da etkin çalışmalar yürütür. Engellilere yönelik projeler geliştirir ve engelsiz bir yaşamın desteklenmesine katkı sağlar. Ayrıca, ulusal ve uluslararası düzeyde çevrenin ve ekolojik dengenin korunmasını, doğal yaşam için projeler ve programlar geliştirmeyi amaçlar. Dernek, bireylerin yönetimde etkin rol almasını destekler, yaratıcılıklarını geliştirmeye yardımcı olur ve insan haklarına saygılı, demokratik değerlere sahip bireylerin yetişmesine katkı sağlar. Bu şekilde, Vizyonerler Derneği toplumsal kalkınma ve refahın artırılmasına yönelik önemli bir misyon üstlenir.

Vizyonerleri
daha yakından tanımak için

vizyonerler katalog