İşbirliği ve İnovasyonla Geleceğe Yön Veriyoruz!

Adalet ve Anayasa
Adalet ilkeleri ve anayasa prensipleri doğrultusunda çalışmalar yürüterek; yasaların incelenmesi, adaletin tesis edilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi konularında katkılar sunar.
Ekonomi Maaliye ve Ticaret
Ekonomik konuları analiz eder, stratejiler geliştirir ve sektörel çalışmalara katkı sağlar. Ülkemizin ekonomik kalkınmasına ve ticari faaliyetlerin desteklenmesine katkıda bulunmayı amaçlar.
İnsan Hakları ve Eşitlik
Toplumsal adaleti sağlamak ve her bireyin haklarına saygı göstermek için çalışır. Eşitlik temelinde hareket ederek ayrımcılıkla mücadele eder ve insan haklarına dair farkındalığı artırır.
Milli Savunma Göç ve Güvenlik
Ülkenin savunma politikalarını inceleyerek göç ve güvenlik konularında çalışmalar yapar. Halkın güvenliğini sağlamaya yönelik çözümler üreten ve milli savunma bilincini artıran politikalar üretir.
Milli Eğitim Gençlik ve Kültür
Gençlerin eğitimine ve kültürel gelişimine odaklanır. Milli değerleri benimseterek gençlerin bilgi ve becerilerini artıran kültürel etkinlikler düzenler ve gençlerin aktif katılımını teşvik eder.
Bilgi Teknolojileri ve Tabii Kaynaklar
Teknolojik gelişmeleri takip ederek teknolojik yenilikleri destekleyen, kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik eden ve bilgi teknolojilerinin etkin kullanımını sağlayan çalışmalar yürütür.
Dışişleri ve Diplomasi
Uluslararası ilişkileri takip ederek barış ve işbirliği sağlama amacıyla çalışır. Diplomatik ilişkileri inceleyerek uluslararası anlaşmaları takip ve ülke dışındaki etkinliklere katılımı koordine eden faaliyetler yürütür.
Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler
Toplumun sağlık, aile, çalışma ve sosyal konularındaki ihtiyaçlarını ele alır. Bilinçlendirme faaliyetleriyle sağlıklı yaşamı teşvik eden, aile değerlerini koruyan, çalışma hayatının gelişimine katkı sağlayan çalışmalar yürütür.
Çevre Tarım Hayvancılık Orman ve Köy İşleri
Sürdürülebilir tarım ve hayvancılık uygulamalarını teşvik eden, doğal kaynakları koruyan, çevre bilincini arttıran ve kırsal bölgelerin kalkınmasına ve köy işlerini ilerlemesine destek olan çalışmalar yürütür.
Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm
Altyapı, şehircilik, ulaşım ve turizm gibi konularında çalışır. Kentsel gelişimi destekleyen, ulaşım sistemlerini iyileştiren, turizm sektörünü geliştiren ve çevre dostu projelerle sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden projeler üretir.

Geleceğe birlikte yön vermek için aramıza katılmak ister misin?