Vizyonerleri
daha yakından tanımak için

vizyonerler katalog

Sıkça Sorulan Sorular

Sorular ve cevapları, Vizyonerler Derneği hakkında genel bir fikir edinmeniz amacıyla oluşturulmuştur.
Daha detaylı bilgi için derneğin resmi iletişim kanallarından ve kaynaklardan bilgi almanız tavsiye edilir.

Vizyonerler, Ankara merkezli olarak 2019 yılında kurulan bir gençlik derneğidir. İdealist bireylerin, ideolojik çekişmelerden uzak, sonuç odaklı bir anlayışla ülkemizin kaygılarını umutlara çevirmeyi ve geleceğin Türkiye'sinde söz sahibi olacak kadroları oluşturmak ve yetiştirmek amacıyla bir araya geldikleri bir topluluktur.
Vizyonerler Derneği, ülkemizin kaygılarını umutlara çevirmeyi, geleceğin Türkiye'sinde söz sahibi olacak kadroları yetiştirmeyi, toplumsal kalkınma ve refahın artırılmasına yönelik önemli bir misyon üstlenmeyi hedefler.
Vizyonerler Derneği, Türkiye'nin bütünlüğüne ve bağımsızlığına, kurucu değerlerine ve Cumhuriyet'in demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine bağlılığı benimser. Ayrıca, kaynaşma, iş birliği, eşitlik, demokratik katılım ve sağlıklı ilişkiler kurma prensiplerine önem verir.
Vizyonerler Derneği, sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek, toplumların sosyo-ekonomik düzeyini yükseltmek, insanlığın evrensel değerlerini korumak ve tanıtmak, insanlar ve ülkeler arasında köprüler kurmak gibi alanlarda çalışmalar yapar. Ayrıca, ekonomik açılımlarla ülkemizi tanıtmayı, kültürel, sanatsal, bilimsel ve farkındalık alanlarında toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı, çevre temizliği, sağlık, tarih, kültür ve turizm değerlerinin korunmasını hedefler.
Vizyonerler Derneği, karşılıklı anlayış ve empatiyle hareket ederek, insanlığın ortak mutluluğunu ve refahını hedefleyen bir dünya inşa etmeyi amaçlar. Her bir bireyin bu değerleri taşıdığı, yaşadığı ve paylaştığı bir dünya vizyonunu savunur.
Üyelik başvurusu derneğin resmi web sitesinde başvuru formu bulunur. Başvuru formunu doldurarak, kişisel bilgilerinizi ve ilgi alanlarınızı paylaşmanız gerekmektedir. Daha sonra, dernek yetkilileriyle iletişime geçilerek süreç hakkında bilgi alınabilir.
Vizyonerler Derneği, ülkemizin kaygılarını umutlara çevirmeyi ve geleceğin Türkiye'sinde söz sahibi olacak kadroları oluşturmak ve yetiştirmek amacıyla faaliyet gösterir. Ayrıca, dil, din, ırk, cinsiyet gibi ayrımlar yapmadan yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamayı, sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeyi ve toplumların sosyo-ekonomik düzeyini yükseltmeyi hedefler.
Vizyonerler Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Gençleri Cumhuriyet değerleriyle donatarak, geçmişin değerlerini unutmadan geleceğe yönelik adımlar atmalarına teşvik eder.
Vizyonerler, gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarmaları ve liderlik becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunar. Aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincini yaygınlaştırmak, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek, toplumların sosyo-ekonomik düzeyini yükseltmek ve insanlığın evrensel değerlerini korumak ve tanıtmak amacıyla çalışmalar yürütür.
Vizyonerler Derneği, toplumsal kalkınma, refahın artırılması, insan haklarına saygı, çevre koruma, eğitim, kültür-sanat gibi alanlarda projeler yürütür. Bu projeler arasında yardıma muhtaç insanlara yardım, engellilere yönelik projeler, çevre koruma projeleri, eğitim programları ve kültürel etkinlikler bulunabilir.
Vizyonerler Derneği, toplumun refahını, barışını ve adaletini sağlamak için çaba harcar. İnsan haklarına saygı duyar, demokratik süreçlere katılımı teşvik eder ve her bireyin potansiyelini keşfetmesine destek olur.
Benzer vizyon ve hedeflere sahip insanlarla birlikte çalışma ve iş birliği yapma, dernek tarafından düzenlenen etkinliklere katılma ve ulusal/uluslararası eğitim imkanlarına erişim, kişisel ve profesyonel gelişim için farklı alanlarda çalışmalara katılma, sivil toplum çalışmalarında etkin rol alma ve topluma fayda sağlama, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapma ve ağ oluşturma fırsatı yakalarsınız.

Sözcüklerin gücünüyle;
bilgilerinizi paylaşın, çevrenizi aydınlatın.