Vizyonerler Derneği, 2019 yılında Ankara merkezli kurulmuş bir gençlik derneğidir.

Vizyonerler, ideolojik çekişmelerden uzak durarak, değerler üzerinden sonuç odaklı bir anlayışla hareket eden idealist bireylerin bir araya geldiği bir topluluktur. Amacı, ülkemizin kaygılarını umutlara çevirmek ve geleceğin Türkiye'sinde söz sahibi olacak kadroların oluşumunu sağlamak ve bu kadroları yetiştirmektir.

Vizyonerler Derneği, gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarmaları ve liderlik becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunar. Ayrıca, sosyal sorumluluk bilincini yaygınlaştırmak, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek, toplumların sosyo-ekonomik düzeyini yükseltmek ve insanlığın evrensel değerlerini korumak ve tanıtmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

Vizyonerler Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Gençleri Cumhuriyet değerleriyle donatarak, geçmişin değerlerini unutmadan geleceğe yönelik adımlar atmalarına teşvik eder.

Dernek, Cumhuriyetin temel ilke ve değerlerine sadık kalarak, demokratik rejimi benimseyen Türk Milleti'nin hür ve bağımsız yaşamının sürdürülmesine önem vermektedir. Hürriyet ve egemenliğin millete ait olduğunu savunur ve milli birlik, beraberlik ve ülke bütünlüğünü önemser. Barışın sürekliliğini destekler ve anlaşmazlıkların çözümünde uluslararası iş birliğine önem verir. Cumhuriyetin, halkın kendi kendisini yönetebildiği, eşit haklara sahip olduğu ve yasaları koyacak kişilerin seçimle belirlendiği yönetim biçimi olduğunu vurgular. Demokrasi, eşit yurttaşlık ve düşünce özgürlüğü Vizyonerler Derneği'nin temel değerleri arasındadır. Herkesin eşit haklara sahip olduğu bir toplumda sosyal bölünme ve sınıf mücadelesi olmamalıdır. Din, düşünce ve vicdan özgürlüğünün korunması ve herkesin inançlarını özgürce yaşayabilmesi önemlidir. Adalet, vicdan ve merhamet Vizyonerler Derneği'nin vazgeçilmez değerleridir. Adaletin, vicdanın ve merhametin toplumun her alanında hâkim olması gerektiğine inanır. Hukukun üstünlüğüne ve insanların haklarının korunmasına büyük önem verir. Vizyonerler Derneği, milli olmayı kapsayıcı bir şekilde ele alır. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olan herkesi, farklı etnik kökenlere, dinlere ve kültürel kimliklere sahip olabileceği bir birliktelik içinde görür. Bu çeşitlilik içinde herkesin eşit ve adil bir şekilde haklara sahip olduğu bir toplumun oluşturulmasını destekler. Çağdaşlaşma ve bilimsellik, Vizyonerler Derneği'nin ilke ve hedefleri arasındadır. Değişen dünya şartlarına uyum sağlamak ve çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri kullanmak önemlidir. Bilim ve teknolojinin toplumun her kesimine erişilebilir hale getirilmesi için çalışır. Toplumun refahını, barışını ve adaletini sağlamak için çaba harcar. İnsan haklarına saygı duyar, demokratik süreçlere katılımı teşvik eder ve her bireyin potansiyelini keşfetmesine destek olur.

Vizyonerler Derneği, insanca yaşamayı, içimizdeki en iyiye ve güzele doğru yolculuğumuzda bize rehberlik eden bir ilham kaynağı olarak görür.

Tüm insanlığın ortak hedefi olan bu değerlere ulaşmak için savunduğu vizyon ve değerlere sıkı sıkıya sarılır. Dernek, karşılıklı anlayış ve empatiyle hareket ederek, insanlığın ortak mutluluğunu ve refahını hedeflemektedir. Her bir bireyin bu değerleri taşıdığı, yaşadığı ve paylaştığı bir dünya inşa etmek için çabalamaktadır.

Vizyonerleri
daha yakından tanımak için

vizyonerler katalog