•  
 •  
  2023
  timeline-image-01
  Günümüz
  Vizyonerler Derneği, Türkiye'nin demokratik katılımını güçlendirmek ve gençlerin siyasi süreçlere aktif katılımını teşvik etmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Yeni projeler ve işbirlikleriyle toplumun demokratik bilincini artırmaya devam etmektedir.
 •  
  2022
  timeline-image-01
  Etkinliklerin ve projeleri genişlemesi
  Gençleri liderlik becerilerini geliştirmeye teşvik etmek ve onları siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda aktif olarak görev almaya yönlendirmek amacıyla etkinlikler genişletildi. Demokratik katılımı teşvik eden kampanyalar düzenledi ve gençlerin yönetimde daha aktif rol almalarını destekledi.
 •  
  2021
  timeline-image-01
  Projeler ve etkinlikler dijital platformlara taşınması
  COVID-19 pandemisi nedeniyle online seminerler, eğitimler ve çevrimiçi toplantılar düzenleyerek toplumsal etkileşimi sürdürdü.
 •  
  2020
  timeline-image-01
  Projelerin ve etkinliklerin başlaması
  Dernek, seçmenleri akıllı cep telefonları aracılığıyla politik faaliyetlerden haberdar ederek bilinçli seçmen profili oluşmasına katkıda bulunacak projelerine başladı. Türkiye genelinde gençlik merkezleri ve üniversitelerde seminerler, panel ve etkinlikler düzenlemeye başladı.
 •  

  2019

  timeline-image-01
  Vizyonerler Derneği'nin kuruluşu
  Dernek, Türkiye'de demokratik katılımın güçlendirilmesi ve gençlerin siyasi süreçlere aktif katılımının teşvik edilmesi amacıyla kuruldu.

Vizyonerleri
daha yakından tanımak için

vizyonerler katalog