Vizyonerler Derneği, temel ilke olarak Türkiye'nin bütünlüğüne ve bağımsızlığına, kurucu değerlerine ve Cumhuriyet'in demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine bağlılığı benimser. Ayrıca, bireyler arasında kaynaşma, iş birliği, eşitlik anlayışı, demokratik katılım ve toplum içinde sağlıklı ilişkiler kurma prensiplerine önem verir. Dernek, tüzükte belirtilen amaçlara uygun çalışmalar yürütür ve yasalara uygunluğa özen gösterir. Irk, renk, köken, cinsiyet, dil ve din ayrımı yapmaz, insan haklarına saygı duyar ve şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik çabaları destekler. Aynı zamanda, aile, toplum ve ulus anlayışına uygun hareket eder ve ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapar.

Dernek, bireylerin ilgi alanlarına uygun olarak etkinlikler düzenlenmesine olanak sağlar ve ulusal ve uluslararası alanda eğitim imkanları sunar. Aynı zamanda, bireylerin politika geliştirme sürecine eşitlik ilkesi doğrultusunda etkin katılım hakkını elde etmelerini destekleyecek yasal girişimler ve iletişimler için çaba gösterir. Kamu, yerel, özel ve gönüllü kuruluşlarla medya ilişkilerinde çalışmalarını sürdüren dernek, insanlığa hizmet eden ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapar ve bireylerin demokrasi hakkında öğrenme imkanlarına erişimini sağlar. Bu şekilde, Vizyonerler Derneği ilke ve değerleri doğrultusunda topluma hizmet etmeyi amaçlar ve bireylerin aktif katılımını teşvik eder.

Vizyonerleri
daha yakından tanımak için

vizyonerler katalog